ارتباطات

ارتباطات

  • ایمیل(کلیک) mohsen_doustkam@yahoo.com
  • موبایل 09022110075
  • اینستاگرام(کلیک) @doustkamclinic
  • تلگرام(کلیک) @doustkamclinic
  • تلفن ثابت 051_37608300
  • آدرس ایران، خراسان رضوی - مشهد_فرامرز ۹ بین رسالت ۲۱ و ۲۳